Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce Komise
starostka Klára Čudrnáková 606 161 008 starostka  
místostarosta Bc. Vlastimil Šmehlík   místostarosta  
  Ďuračková Františka   člen finančního výboru Finanční výbor
  Ing. Jakub Moltaš   člen finančního výboru Finanční výbor
  Josef Müller   předseda finančního výboru Finanční výbor
  Mgr. Václav Princlík   předseda kontrolního výboru Kontrolní výbor
  Pavel Svoboda   člen kontrolního výboru Kontrolní výbor