Úřední deska

Obec Dražůvky přijala na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ č. JMK067764/20/OŽP dotaci ve výši 450 000,-- (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých) na...
Datum vytvoření: 15.02.2021
Datum úpravy: 15.02.2021
Platnost: 15.02.2021
Datum vytvoření: 15.02.2021
Datum úpravy: 15.02.2021
Platnost: 15.02.2021
Datum vytvoření: 10.02.2021
Datum úpravy: 10.02.2021
Platnost: 10.02.2021
Datum vytvoření: 10.02.2021
Datum úpravy: 10.02.2021
Platnost: 11.01.2021
Datum vytvoření: 10.02.2021
Datum úpravy: 10.02.2021
Platnost: 10.02.2021
Datum vytvoření: 27.01.2021
Datum úpravy: 27.01.2021
Platnost: 26.01.2021 - 26.04.2021

Stránky