Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou