Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: II/431 Hranice okresu - Ždánice