Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy