Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci