Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, informace o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele