Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu