Územní rozhodnutí - "Rozvod optické sítě v obci Strážovice"