Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. třídy