Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Návrhu Územního plánu Dražůvky