ÚR o umístění stavby "AŠ Dražůvky-uložení kabelu NN přípojky do země"