Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise + informace o počtu a sídlech volebních okrsků