Oznámení o zahájení ÚŘ "AŠ Dražůvky- uložení kabelu NN přípojky do země"