Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Páteřní trasy optické sítě v k.ú. Želetice