Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény