Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví