Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - oznámení omezení provozu