Informace o přijatých mimořádných opatřeních Ministerstvem zdravotnictví