Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise + oznámení o místě a době konání voleb