Obecně závazná vyhláška obce Dražůvky č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství