Obecně závazná vyhláška obce Dražůvky č. 2/2019o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů