Veřejná vyhláška - Oznámení o doručení návrhu Územního plánu Dražůvky