Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídlech volebních okrsků a jmenování zapisovatele