Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 DSO Severovýchod