Víceúčelové sportoviště

Možnost pronájmu kurtu s umělým povrchem:
- rezervační systém naleznete níže

Provozní řád víceúčelového sportoviště Dražůvky

 1. Majitelem a provozovatelem sportoviště je obec Dražůvky.
 2. Areál je možno využívat celoročně za příznivého počasí.
  Provozní doba je určena takto:
  leden až březen – 8:00 až 16:00
  duben až září – 8:00 až 21:00
  říjen až prosinec – 8:00 až 16:00
 3. Sporty budou provozovány vždy po týdnech, podle nutného vybavení hřiště – jeden týden malá kopaná, druhý týden tenis, nohejbal, volejbal. Změna je možná pouze po domluvě se správcem.
 4. Rezervaci je možné učinit na stránkách www.drazuvky.cz, v sekci Víceúčelové sportoviště, kde je umístěna rezervační tabulka. Pokud se zájemce nezaregistruje předem, je použití možné ještě po domluvě se správcem. Zaregistrovaní hráči však mají přednost.
 5. Cena za hodinu nájmu je 100,- Kč.
 6. Nájem neplatí místní hráči do 25 let.
 7. Mládež do 15 let musí být pod dozorem dospělého.
 8. Je zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), kopačkách (především s kovovými a plastovými hroty), manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na kolečkových bruslích.
 9. Jakékoliv porušení povrchu či inventáře je nutno okamžitě nahlásit správci.
 10. Původce způsobené škody je povinen ji nahradit.
 11. Převzetí klíčů od areálu si zájemce domluví telefonicky se správcem.
 12. Správce hřiště:
  - liché týdny – Ing. Jakub Moltaš, tel. 777 558 821
  - sudé týdny – Pavel Salák st., tel. 606 715 960

Rezervační systém

V liché týdny je kurt určený pro malou kopanou (šrafovaně), v sudé pak pro tenis, volejbal a nohejbal.

Datum / Čas8 - 99 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 20
24. 2. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
25. 2. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
26. 2. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
27. 2. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
28. 2. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
29. 2. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
1. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
2. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
3. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
4. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
5. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
6. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
7. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
8. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
9. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
10. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
11. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
12. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
13. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
14. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
15. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
16. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
17. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
18. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
19. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
20. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
21. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
22. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
23. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
24. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
25. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
26. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
27. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
28. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
29. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
30. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
31. 3. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
1. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
2. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
3. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
4. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
5. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
6. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
7. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
8. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
9. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
10. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
11. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
12. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
13. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
14. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
15. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
16. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
17. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
18. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
19. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
20. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
21. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
22. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno
23. 4. 2024volnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolnovolno