Knihovna

Místní knihovna je otevřena v:

                                 pátek:                16:00 - 18:00 hodin

 

Z obecní knihovny

Knihovnicí je paní Hana Saláková.

V  knihovně je k dispozici výměnný fond knih.

 

  • Služby Internetu může v knihovně využívat každý uživatel knihovny starší 10 let.
  • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
  • Uživatel si předem může objednat užívání Internetu osobně. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
  • Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno zanášet do  počítače počítačové viry a podobné algoritmy. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Na počítači je povoleno používat pouze služeb Internetu.
  • Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést na disketě.
  • Je dovoleno používat služeb www. Pomocí elektronické pošty a služby FTP může uživatel odesílat vlastní soubory, které si přinesl na disketě, nebo CD. Uživatel je povinen předložit tato média pracovníkovi knihovny ke kontrole antivirovým programem.
  • Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupových poštovních služeb (post.cz a pod.)
  • Uživatel nesmí žádnou formou přispívat k šíření právně napadnutelných informací pomocí sítě Internet, jako například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporující rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně. Za obsah souborů prohlížených na Internetu nenese provozovatel  Obec Dražůvky žádnou odpovědnost.
  • Obecní knihovna v Dražůvkách nenese odpovědnost za obsah souborů stažených s Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
  • V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k internetu ukončen.