Zájmové spolky

FGDD Dražůvky

Francouzské gardové dělostřelectvo Dražůvky (FGDD) je nezávislá dělostřelecká jednotka, která se účastní vzpomínkových akcí z období napoleonských válek. Jednotka byla založena v roce 2011 po zakoupení vlastního děla a po zformování členské základny do současné podoby. Někteří členové ovšem předtím působili v různých uskupeních v rozmezí 10 až 25 let.

Knihovna

Místní knihovna je otevřena v:

                                 pátek:                16:00 - 18:00 hodin

 

Z obecní knihovny

Knihovnicí je paní Hana Saláková.

V  knihovně je k dispozici výměnný fond knih.