Zájmové spolky

Knihovna

Místní knihovna je otevřena v:

                                 pátek:                16:00 - 18:00 hodin

 

Z obecní knihovny

Knihovnicí je paní Hana Saláková.

V  knihovně je k dispozici výměnný fond knih.