Půjčovna krojů

Žijeme v kraji, který má oproti většině státu naprosto unikátní folklorní tradice. Je přímo naší povinností snažit se je zachovat i pro budoucí generace.

Jednou z nejsilnějších je tradice nošení lidového oděvu, tzv. kroje. V minulých dobách se celodenně chodilo „po selsku“ a mělo to přesně daný řád. Oblečení na práci bylo hlavně účelné, i když i v něm chtěli lidé vypadat dobře. Lepší býval oděv pro denní nošení, například do kostela. A samozřejmě nejhonosnější byl oděv sváteční, bohatě vyšívaný a zdobený. Naše obec leží v regionu zvaném „severní hanácké Slovácko“, které má kroj specifický, velmi odlišný od např. kyjovského. V naší půjčovně proto budou pouze kroje, které k nám historicky patří.

Vypůjčení krojů podléhá pravidlům, která jsou popsána ve Výpůjčním řádu (viz níže). Kroj je možné zapůjčit pouze na základě údajů z občanského průkazu, po zaplacení ceny za vypůjčení a po složení kauce, která je v případě vrácení nepoškozeného kroje v plné výši vratná. Kroje se zapůjčují již nažehlené a připravené k nošení.

Ceny za vypůjčení pro akce v obci Dražůvky budou řešeny individuálně.

Půjčení lze rezervovat výhradně u p. Singerové, a to osobně či na tel. číslech +420 733 773 496 nebo +420 604 629 136 a to nejpozději 14 dní před akcí. Na Obecním úřadě kroje zarezervovat nelze.

Vzhledem k velké finanční náročnosti jsou kroje pořizovány postupně, momentálně jsou k dispozici: 3x slavnostní mužský kroj, 3x slavnostní ženský kroj, 5x chlapecký kroj (7-15 let) a 5x dívčí kroj (7-15 let). Boty se v současné době nezapůjčují.

Ceník půjčovného

Kompletní kroje (bez bot): Cena Kauce
Slavnostní ženský kroj 1 200,- Kč 1 200,- Kč
Slavnostní mužský kroj 700,- Kč 700,- Kč
Klobouk mužský 500,- Kč 1 000,- Kč
Dívčí kroj 500,- Kč 500,- Kč
Chlapecký kroj 300,- Kč 300,- Kč

Seznam i ceník bude podle okolností aktualizován.

Výpůjční řád půjčovny krojů v Dražůvkách

 • Vypůjčit kroj si mohou občané Dražůvek i ostatních obcí (dále jen Vypůjčitel).
 • Při zapůjčení se vybírá oproti dokladu vratná kauce, která může být částečně nebo celá využitá k úhradě škod vzniklých na krojových součástech. V případě vrácení neporušeného kroje se kauce vrací v plné výši. Bez kauce není možno kroj zapůjčit.
 • Za škodu se nepovažuje běžné zašpinění vzniklé nošením.
 • Za škodu se považuje potrhání, propálení, zašpinění oděvu více než běžným nošením (např. polití červeným vínem, zašpinění od trávy, krve, šmíru, ušpinění od make-upu a jiné skvrny, které nelze vyprat), zaprání, zmoknutí výšivek apod.
 • V případě škody bude o výši částky, která bude stržena z kauce nebo bude vyžadována po vypůjčiteli nad rámec kauce, rozhodovat 3 – členná komise složená ze správce krojů a 2 zástupců zřizovatele (zastupitelů OÚ Dražůvky).
 • Částka za vypůjčení se rozumí za 1 víkend, počínaje čtvrtkem před víkendem do pondělí po víkendu. Nejzazší datum vrácení kroje bude uvedeno na předávacím protokolu.
 • V případě pozdějšího vrácení kroje se účtuje pokuta ve výši 20% z částky za půjčení a to za každý den prodlení.
 • V případě nevrácení krojové součásti bude po Vypůjčiteli požadována plná pořizovací cena, která je uvedena v seznamu krojů u správce.
 • Cena za vypůjčení oděvu v sobě už zahrnuje přípravu – vyprání, vyžehlení apod.
 • Neakceptuje se příprava krojů (praní, škrobení, žehlení) samotnými Výpujčiteli!
 • Za přípravu krojů odpovídá osoba pověřená Obecním úřadem v Dražůvkách.
 • Při rezervacích krojů mají přednost obyvatelé s trvalým bydlištěm v Dražůvkách.
 • V případě ostatních mají přednost ti, co se budou podílet na akci v Dražůvkách (např. stárci či chasa na hodech), i když z Dražůvek nejsou.
 • V rámci hodové chasy mají přednost stárci před ostatními.
 • Přednostně bude vyhověno žádosti o zapůjčení kompletního kroje před žádostí o půjčení pouze některé součásti.