Úterý 23. 4. 2019

  1. Rybáři Dražůvky oznamují, že budou provádět sběr starého železa. Sběr proběhne v pátek 26. dubna odpoledne a v sobotu 27. dubna do 10 hod. Železo nachystejte před své domy na dostupné místo.
  2. Obecní úřad z důvodu suchého a teplého počasí s nedostatkem srážek zakazuje rozdělávání ohně, vypalování trávy a jakoukoliv manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě.
  3. Obecní úřad Vás zve na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu obce Dražůvky, které se koná ve středu 24. dubna v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.