Úterý 20. 12. 2016

  1. Finanční úřad Kyjov upozorňuje občany, že vzhledem k tomu, že v naší obci proběhla v letošním roce digitalizace pozemků, je každý vlastník pozemků povinen do 31. ledna 2017 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. S vyplněním daňového přiznání Vám budou pomáhat pracovnice finančního úřadu ve čtvrtek 5. ledna 2017 v době 8 – 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. S sebou si přineste aktuální list vlastnictví nebo srovnávací sestavení parcel, které jste obdrželi v zasedací místnosti obecního úřadu od pracovnic katastrální úřadu v březnu letošního roku, kdy bylo možné nahlédnout na upravenou digitalizovanou katastrální mapu.
  2.  Farní úřad oznamuje občanům, že v pondělí 26. prosince, na Štěpána, v 10:45 hodin bude ve hřbitovní kapli sloužena mše svatá.
  3.  Dětské zdravotní středisko v Archlebově doktor Berka oznamuje změnu ordinační doby během vánočních prázdnin. Ordinovat bude jen pro nutné a pozvané případy takto: v úterý 27. 12. ordinuje od 7:30 do 10:15, ve středu 28. 12., ve čtvrtek 29. 12. a v pátek 30. 12. ordinuje jako obvykle.
  4.  Zdravotní středisko ve Ždánicích doktorka Okáčová oznamuje, že v pátek 23. prosince neordinuje. V nutných případech Vás do 10 hodin ošetří doktor Canov ve své ordinaci.