Úterý 1. 3. 2016

  1. Obecní úřad Dražůvky oznamuje, že v zasedací místnosti obecního úřadu Dražůvky je vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dražůvky.  V období do 11. března, ve dnech po. a  st. od 8:00 do 17:00 hod. bude k veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, je možné do obnoveného katastrálního operátu nahlédnout ve dnech, kdy bude pracovník katastrálního úřadu přítomen nebo po předchozí domluvě přímo na katastrálním úřadě. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
  2. Obecní úřad oznamuje občanům, že ve středu 2. března bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené.