Pondělí 7. 3. 2016

  1. Obecní úřad oznamuje, že v zasedací místnosti obecního úřadu je vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dražůvky.  Do pátku 11. března, ve dnech po. a  st. od 8:00 do 17:00 hod. bude k veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že zaměstnanec obce nebude schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, je možné do obnoveného katastrálního operátu nahlédnout ve dnech, kdy bude pracovník katastrálního úřadu přítomen nebo po přechozí domluvě přímo na katastrálním úřadě. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
  2. Paní Romana Hroudná oznamuje, že v úterý 8. března době od 9 do 11 hod bude v budově obecního úřadu provádět kadeřnické, holičské a manikurní služby.
  3. Drůbežárna Prace bude v úterý 8. března v 8:30 hod. prodávat kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kůže - cena 5 Kč/ks
  4. Firma JUKKA bude v pondělí 14. března v době od 11.15 do 11.45 hodin prodávat následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné.
  5. Ve dnech 11. 3., 18. 3. a 22. 3. 2016 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Dražůvky. Akci zabezpečuje firma Deratex, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky na obecním úřadě, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.