Pondělí 12. 12. 2016

  1. Paní Romana Hroudná oznamuje, že v úterý 13. prosince v době od 9 do 11 hod. bude v budově obecního úřadu provádět kadeřnické, holičské a manikurní služby.
  2.  Obecní úřad upozorňuje občany, kteří parkují svá vozidla na komunikaci „v Dědině“, že ze zákona o silničním provozu vyplývá povinnost ponechat vedle zaparkovaného vozidla minimálně 3 metry široký volný jízdní pruh. Volný znamená bez nutnosti kličkování mezi zaparkovanými vozy po obou stranách komunikace. Pokud toto pravidlo nebude dodržováno, bude obecní úřad nucený upravit způsob parkování dopravní značkou.
  3.  Pojízdná prodejna společnosti ZERA, Ratíškovice bude v úterý 13. prosince ve 12:20 prodávat krmné směsi pro hospodářská zvířata. Produkty jsou nabízeny v různých velikostech baleních a za výhodné ceny. Více informací a objednávky na telefonu: 727 982 766
  4. Farní úřad oznamuje občanům, že ve středu 14. prosince od 15 hodin bude vánoční svatá zpověď a v 16 hodin bude sloužena mše svatá.
  5. Obecní úřad Vás zve na „Adventní setkání u vánočního stromu“, které se koná v neděli 18. prosince ve 14 hodin. Účinkovat bude schola ze Žarošic a dražovské děti. Zároveň bude na obecním úřadě retro výstava „Vánoce u babičky“.