Čtvrtek 3. 3. 2016

  1. Paní Romana Hroudná oznamuje, že v úterý 8. března v době od 9 do 11 hod bude v budově obecního úřadu provádět kadeřnické, holičské a manikurní služby.
  2. Obecní úřad připomíná občanům, kteří obdrželi pozvánky na přátelské posezení na Bukovanském mlýně, že termín odevzdání návratky je v pondělí 7. března.
  3. Drůbežárna Prace bude v úterý 8. března v 8:30 hod. prodávat kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kůže - cena 5 Kč/ks
  4. Obecní úřad Dražůvky oznamuje, že v zasedací místnosti obecního úřadu Dražůvky je vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dražůvky.  V období do 11. března, ve dnech po. a  st. od 8:00 do 17:00 hod. bude k veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, je možné do obnoveného katastrálního operátu nahlédnout ve dnech, kdy bude pracovník katastrálního úřadu přítomen nebo po předchozí domluvě přímo na katastrálním úřadě. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.