Čtvrtek 27. 10. 2016

  1. Farní úřad oznamuje občanům, že v neděli 30. října ve 14 hodin bude ve hřbitovní kapli sloužena mše svatá a po mši bude dušičková pobožnost.
  2. Zveme ty, kdo se nebojí na dušičkový pochod, který vyjde v sobotu 29. října v 18 hodin z autobusové točny k rybníku, kde bude táborák, špekáčky a čaj. Zároveň stárci pokácí hodovou máju.
  3. Obecní úřad oznamuje občanům, že za budovou obecního úřadu je k odběru kompost z bioodpadu, který je možné si bezplatně odvést do zahrádek.