Zpívání u vánočního stromu a výstava "Krása ručních prací"