Aktuality

Vodovody a kanalizace Hodonín - oznámení

Chtěli bychom touto formou upozornit naše zákazníky, kteří hradí zálohy za vodné a stočné prostřednictvím SIPO, že nám z technických důvodů vypadla platba zálohy za měsíc březen.

V dalších měsících bude platba záloh opět obnovena.

V ročním vyúčtování bude tedy započítáno o zálohu méně (pouze 11 záloh) a z toho důvodu může být vyšší doplatek faktury při ročním vyúčtování.

Chybějící zálohu je možné uhradit hotově na pokladně VaK Hodonín a.s., nebo také uhradit převodním příkazem na účet u KB Hodonín, č.ú. 2200671/0100.

PF 2016

Poklidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce přeje Obecní úřad Dražůvky.

Stránky