Veřejná výzva tajemníka Městského úřadu ve Ždánicích k přihlášení se zájemců