Celorepubliková charitní akce týkající se oddlužení obyvatel