Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy