Oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání Územního plánu Dražůvky