Středa 12. 7. 2017

  1. Paní Romana Hroudná oznamuje, že v úterý 18. července v době od 9 do 11 hod. bude v budově obecního úřadu provádět kadeřnické, holičské a manikurní služby
  2. Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází velmi často k volnému pohybu psů, oznamujeme tímto majitelům, že podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat je každý povinen učinit opatření proti úniku zvířat. V případě, že tak fyzická osoba neučiní, dopouští se přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 50 000,-- Kč. Žádáme proto chovatele, aby si své psy řádně zabezpečili, aby nedocházelo k únikům a popřípadě i napadení obyvatel.